top of page

Kom og vær med!

Du kan blive en del af fællesskabet.

Bed for Bækkely

Bækkely bygges på bøn. Hvis du er en, som beder, vil vi rigtig gerne have dig med i vores team. Send en besked til os, og vi kan fortælle mere om muligheder.

Du kan bede til vores bedemøder, via en app, eller med udgangspunkt i det, som sker i foreningen.

Tak for alt bøn!

Bliv medlem

Bliv medlem og bliv en del af vores fællesskab. Medlemmer har mulighed for at mødes hver 14. dag til en samling, hvor vi drøfter emner om mental og åndelig sundhed. Der er også mulighed for coaching individuelt eller i grupper, afhængigt af hvilke deltagere der er den dag.
Medlemmer får også rabat på retræter og kurser. Medlemskab koster 50 kr. pr. kalenderår (2021 kontigent).

Giv en gave

Vil du støtte visionen økonomisk? Det kan være du ikke har tid til at deltage som medlem eller frivillig, men du gerne vil hjælpe andre til at finde vej til mental og åndelig sundhed i en kristen kontekst og via samlinger, retræter og kurser.

Så kan du sende en gave via 

MobilePay Box 7649YL.

Husk at skrive dit cpr. nr. i kommentarfeltet - så kan vi indberette det til Skat.

(Vi har dog ikke volume nok lige nu til at give skattefrit).

Bliv frivillig

Vil du gerne hjælpe med at skabe rammer så mennesker kan opnå bedre mental og åndelig sundhed? Kan du gøre det indenfor de rammer, foreningen udstikker, fx at det stemmer overens med kristne værdier og trospraksis?
Så vil vi gerne høre fra dig. Send en kontaktformular eller email til os, eller ring til os på telefonnummeret nedenfor.

bottom of page