Søg
  • Carrie Lautrup

Udholdende i tro

I sidste indlæg skrev jeg, at da vores lille David døde, søgte min mand og jeg trøst og rådgivning hos Anders Ova, som blandt andet træstede os med ordene, ”I tror, Gud har svaret nej på jeres bønner. Men I har fået ’Ja’, på et højere plan.”


Måske handler det højere plan om, at Gud vil røre ved andre.


Men måske er den større plan, noget Gud har til min mand og mig. Ved en gudstjeneste, talte Anders Ova også om lidelser:

Hvis du ved, hvordan det er at blive sønderbrudt, kan du modtage åbenbaring. Åbenbaring må komme igennem sjælen til ånden. Hvis vores sjæl ikke er brudt, er ånden isoleret, som bag en kappe. Et slør.


Lad da også os – udholdenhed i tro

Lad da også os med udholdenhed gennemføre det løb, som ligger foran os, inspireret af den mængde af troshelte, som allerede har fuldført løbet.

Hebr 12,1


Lige efter at tale om lidelser i det forrige kapitel, siger Apollos

Hold fast på jeres frimodighed, for med den har I udsigt til en stor belønning. I har brug for udholdenhed for at kunne gøre Guds vilje og få det, som Gud har lovet jer.

Hebr 10,35-36


Trosheltene inspirerer os til at blive ved i løbet. Jeg forestiller mig, at de hepper på mig. Det er et hårdt løb, og det gør til tider ondt. Men jeg trækker mig ikke tilbage. Jeg løber med frimodighed. Ligesom de gjorde. De blev ved med at se frem til det, Gud havde lovet.


Selvom de ikke så det opfyldt i dette liv. For de havde noget andet for øje.

Lad os rette blikket fremad mod Jesus, som vores tro skal bygge på fra først til sidst. Ved at se frem til den glæde, der ventede ham, kunne han udholde skammen og døden på korset, og nu sidder han på tronen ved Guds højre hånd.

Hebr 12,2


De er ligesom på film. I dødskrisen, når personen er lige ved at falde nede fra klippen, eller når Julia Roberts er på vej op ad kirkegulvet. Og det afgørende øjeblik er over os. Holder de blikket på den elskede? Tør de stole på, at den anden holder fast?


Vi fæster vores blik på Jesus. Gennem alt. Det er ham. Vores elskede.


Vi tror ham. Vi har en relation til ham. Vi er ham tro.


Og det skaber noget i os.

Hold ud i modgangen, for derigennem styrkes I.

Hebr 12,7


Udholdenheden giver os karakterstyrke, og karakterstyrken giver os en stærk forventning om at få del i Guds herlighed engang. Og vi bliver ikke skuffet i vores forventning, for Gud har givet os Helligånden og fyldt vores hjerter med sin kærlighed.

Rom 5,4-5


Vi bliver ikke skuffet i vores forventning.


Æren tilhører Jesus Kristus i al evighed

Apollos afslutter brevet med en lang række formaninger. Om at se fremad, om at give hinanden ære, om at være hellig. Om Guds opdragelse.

Da vi tilhører Guds rige, som står urokkeligt fast, så lad os tjene Gud med taknemmelighed og på en måde, der glæder ham, med ærefrygt og dyb respekt.

Hebr 12,28


Gud har jo sagt: ’Jeg vil aldrig svigte dig eller forlade dig.’ Derfor kan vi med frimodighed sige: ’Herren er min hjælper, så jeg vil intet frygte. Hvad kan mennesker gøre mig?’

Hebr 13,5-6


Og til sidst, ønsker Apollos os det bedste, Gud har at give:

Jeg beder om, at fredens Gud, som oprejste Jesus fra de døde, vil udruste jer med alt, hvad I har brug for for at kunne gøre hans vilje, og at han ved Kristi kraft vil fremelske alt det i os alle, som glæder ham. Æren tilhører Jesus Kristus i al evighed. Amen.

Hebr 13,20-21


Til eftertanke

Det sidste indlæg handlede om lidelser og om, at det ikke altid lykkes os at se løfterne opfyldt. Men her minder forfatteren os om, at der har været nogle voldsomme sejre undervejs. Brug lige et øjeblik på at mindes de sejre, du har oplevet.


Først og fremmest minder de sidste linjer i Hebræerbrevet os om, at livet er en krig. Der er sejre. Der er nederlag. Og det kræver udholdenhed. Det er vigtigt at huske denne bibelske verdensanskuelse. Når vi husker, at der er krig mellem det gode og det onde, giver vores egne lidelser mening på en anderledes måde. Oplever du tider i dit liv, hvor krigen er mere synlig? Hjælper det dig at holde ud, når du ser verden på denne måde?


Til sidst vil jeg foreslå, at du taler med Gud om det, du har oplevet og tænkt på, mens du læste dette blog. Drøft det med ham. Lyt til, hvad han vil sige til dig gennem Skriften, gennem mine overvejelser og gennem din egen livserfaring.


Og til sidst: Løft troens skjold!

43 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
Vil du læse mere? Køb en bog her.

Bækkely

Vester Vejrupvej 9, Vibæk

6740 Bramming, Denmark

©2019 by Bækkely Psykologpraksis. Proudly created with Wix.com