Søg
  • Carrie Lautrup

Troen alene

Martin Luther – som var ophavsmand til denne modsætning mellem korsteologi og herlighedsteologi – var også en ”trosmand”.


Det var ham, som satte fokus på frelsen ved nåden og troen alene. Sola fide, som betyder “Troen alene” fastslår, at gode gerninger ikke er en metode til at opnå eller en forudsætning for frelse. Eller for opfyldelsen af Guds løfter. Guds løfter modtages kun på baggrund af vores tro, uden at vi skal gøre noget – uden behov for gode gerninger. Gode gerninger kan være bevis for, at man lever i tro, men det er ikke selve gerningerne, som bringer opfyldelsen af løfter. Troen alene.


Når han så bruger så meget tid på, at understrege, at troen er fundamentet, hvad er så Luthers definition på tro?


Her er et uddrag fra hans introduktion til Romerbrevet:

Tro er en levende, frimodig tillid til Guds nåde, så overbevist om Guds gunst, at det ville risikere livet tusinde gange i tillid til den nåde. Sådan en tillid og kendskab til Guds nåde gør dig glad, fuld af fryd og frimodig i dit forhold til Gud og alt det skabte. Helligånden får det til at ske gennem tro. På grund af det, vil du frivilligt og gladeligt gøre godt mod alle, tjene alle, udholde alt muligt, elske og prise Gud, som har vist dig en sådan nåde.


Luther medgiver, at tro betyder tillid. Men han tilføjer så meget mere! Om glæde, fryd, frimodighed som en del af troen. Herligt!


Flere Luther-citater om tro

“Dette er sand tro, en levende tillid til Guds godhed.”– Martin Luther


“Tro er, at vi tillader os selv at blive optaget af det, vi ikke kan se.” ― Martin Luther


“Hjertet flyder over med glæde, og hopper og danser i den fryd, det har fundet I Gud. I denne oplevelse er Helligånden aktiv, og har i dette øjeblik lært os glædens dybe hemmelighed. Du har lige så meget glæde og latter I livet, som du har tro til Gud.” ― Martin Luther


”Vi er frelst ved tro alene, men troen, som frelser står aldrig alene.“ ― Martin Luther


 “Jeg kender ikke vejen, Gud leder mig på, men jeg kender godt min vejleder.” ― Martin Luther


Til eftertanke

Hvilke tanker får du med disse citater fra Martin Luther og de tidligere blogindlæg?

5 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
Vil du læse mere? Køb en bog her.

Bækkely

Vester Vejrupvej 9, Vibæk

6740 Bramming, Denmark

©2019 by Bækkely Psykologpraksis. Proudly created with Wix.com