Søg
  • Carrie Lautrup

Sara troede Gud

Sara troede Gud. Derfor fik hun kraft til at blive mor til trods for, at hun var for gammel til at få børn. Hun troede på, at Gud, der havde givet løfte om en søn, var til at stole på. Således blev Abraham stamfar til et helt folk. Selvom han gik på gravens rand, blev han ene mand stamfar til et folk så talrigt, at det er lige så umuligt at tælle som himlens stjerner og sandet ved havets bred.

Hebr 11,11-12


Så blev Abraham stamfar

Her læser vi, at Saras tro havde indvirkning på Abrahams løfte. Således blev Abraham stamfar. Fordi Sara troede på, at Guds løfte var til at stole på. Dette vidner om, at det betyder noget i Guds rige, når vi er en andens tjeneste tro. Det vil sige, at vi støtter en anden i det, de har fået åbenbaret. Sara er en troshelt, som fremhæves fordi hun hjalp en anden til at få en opfyldelse af deres løfte.


Men hun hørte ikke selv løftet de første mange gange, Abraham og Gud talte om det. Kun som noget, Abraham sagde. Det betyder også, at hun troede, at både Gud og Abraham var at stole på.


Dette indblik får mig til at overveje, om jeg er trofast over for andre menneskers tjenester. Det kan være, at en anden har fået et løfte, som jeg skal være med til at bære og få til at ske. Fordi jeg er den udvalgte hjælper.

Til Gud sagde han: ”Ja, Herre, må din velsignelse være med Ismael!”

”Nej, Det er Sara, der skal føde din søn!” svarede Gud, ”og du skal kalde ham Isak.”

1 Mos 17,18-19


Du skal ikke længere kalde hende Saraj

Ligesom Abraham, giver Gud Sara et nyt navn.

Og Gud tilføjede: Hvad din kone Saraj angår, skal du ikke længere kalde hende Saraj. Fra nu af skal du kalde hende Sara. Jeg vil velsigne hende og give dig et barn med hende. Hun skal blive stammor til mange folk – selv konger skal nedstamme fra hende.”

1 Mos 17,15


Navnet Saraj betyder hende, som stræber. Ordet ”stræberisk” findes ikke officielt i det danske sprog, men man kan alligevel finde udtrykket i brug. Det danske sprog- og litteraturselskab beskriver en stræber som ”en person, der stræber efter at få succes ved at arbejde ekstra hårdt med noget eller ved at fedte for nogen”. Det kan vel godt beskrive den unge Saraj, som lod sin slavekvinde Haggaj ligge ved sin husbond for senere at blive jaloux på hende og behandle hende så hårdt, at hun flygtede ud i ørkenen.


Men alderen – og Guds proces – gjorde noget ved Saraj. Nu skal hun kaldes Sara, som betyder prinsesse. Og hun skal blive stammor til mange folk – selv konger skal nedstamme fra hende. Dette navn stammer fra samme ord som zar, som blev brugt om en, som har et embede. Hun skulle ikke længere stræbe. Hun skulle regere.


Til eftertanke

Hvad har Gud vist dig, der er særligt i forhold til Sara som troshelt?


Overvej et øjeblik, om du er trofast over for andre menneskers tjenester. Det kan være, at en anden har fået et løfte, som du skal være med til at bære og få til at ske. Fordi du er den udvalgte hjælper. Kan du se dit kald i denne kontekst?


18 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
Vil du læse mere? Køb en bog her.

Bækkely

Vester Vejrupvej 9, Vibæk

6740 Bramming, Denmark

©2019 by Bækkely Psykologpraksis. Proudly created with Wix.com