Søg
  • Carrie Lautrup

Sara hørte det hele

”Hvor er Sara, din kone?” spurgte mændene. ”Inde i teltet,” svarede Abraham. Da sagde Herren: ”Næste år ved denne tid kommer jeg igen, og da har Sara født en søn!”

Sara stod i teltdøren bagved og hørte det hele. Både hun og Abraham var gamle, og hun vidste jo godt, at hun var alt for gammel til at få børn. Hun lo ved sig selv og tænkte: ”Skulle jeg virkelige opleve den glæde, nu da både jeg og min mand er blevet for gamle til den slags?”

Da sagde Herren til Abraham: ”Hvorfor ler Sara og tænker, at hun umuligt kan få et barn? Skulle noget være umuligt for Gud? Næste år ved denne tid kommer jeg igen, og da har Sara en søn!”

Da Sara hørte det, blev hun bange og forsvarede sig. ”Jeg lo ikke!” løj hun. ”Jo, du gjorde!” svarede Herren.

1 Mos 18,9-15

En interessant pointe i Saras historie er, at indtil kapitel 18, ser det ikke ud til, at Sara selv hører de løfter, Abraham har bygget sit liv på – og som hun derved også har bygget videre på. Det er først, da Sara selv hører løftet og ler, at det går i opfyldelse inden for et år. Er det først, når hun selv får åbenbaringen, at det kunne lade sig gøre, at ordene blev til virkelighed?


Det minder mig om Elisa og våbenbæreren i 2 Kong 6,8-17. Der bad Elisa, ”Herre, luk hans øjne op, så han kan se,” hvorefter tjeneren kunne se, at bjerget var fyldt med ildheste og ildvogne rundt om, hvor de stod.


Eller var det, fordi, at Gud havde andre grunde til at vente med at åbenbare løftet for Sara?


Sara og Abraham havde forskellige opgaver og processer med Gud. Måske var det Abrahams behov for at vente i sin proces med Gud, som gjorde, at Sara selv først hørte løftet, lige inden det gik i opfyldelse? Måske ville hun ikke kunne holde ud i tro i så lang tid? Men én ting er sandt. Det er først, når man selv har hørt og taget imod et ord fra Gud, at det kan begynde at virke i ens eget liv.


Tro kommer af at høre

Tro udspringer af det, som høres. Rom 10,17a


Ordene her, som vi oversætter ”at høre” har en anden dybde for Paulus' læsere, end de har for os i dag. Ordene, der blev brugt her, betyder:

  • Indre hørelse.

  • Åndelig hørelse.

  • At kunne skelne Guds stemme.

På græsk havde man et udtryk, ”Ved at høre, kunne man høre.” Det betyder nærmere, at man forstår noget ved at høre. Det betyder ikke kun, at man hører ordenes lyd, men at man modtager budskabet bag ordene. Og dette kommer, fordi Gud selv udtaler ordene – ved Guds talte ord. Det er ikke kun ord, men Guds rhema ord.


Et rhema ord betyder direkte oversat, en udtalelse, eller det, der bliver sagt. Det henviser til selve handlingen, at udtrykke sig. Det var først da Sara selv hørte ordet– selv fik det at vide personligt fra Gud – at det kunne producere tro i hendes hjerte. Og så fik hun styrken til at være mor.

Til eftertanke

Hvad har Gud vist dig, der er særligt i forhold til Sara som troshelt?


Er der noget du har hørt om tro, som du ikke har hørt på den måde? At du kun har hørt, og ikke forstået? Bed Gud om at give dige øre, som kan virkelig høre og forstå.

5 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
Vil du læse mere? Køb en bog her.

Bækkely

Vester Vejrupvej 9, Vibæk

6740 Bramming, Denmark

©2019 by Bækkely Psykologpraksis. Proudly created with Wix.com