Søg
  • Carrie Lautrup

Sandhed har to vinger

Lad mig begynde hvor jeg afsluttede sidst:

Men så sidder jeg her. Jeg tror helt og holdent, at Guds løfter for os ikke kun gælder en anden tid, hinsides dette liv, men at vi kan smage hans herlighed her og nu. Men for mig er Kristus og korset dog det vigtigste. Så nu kan jeg med god samvittighed sige, at jeg ønsker at se så meget af Guds herlighed som muligt, men min teologi er i bund og grund korsteologi.


Theologia crucis.


Kan man være begge dele? Kan man "holde med" både herlighedsteologi og korsteologi?


A.W. Tozer har et udtryk: “Sandheden har to vinger.” Der er brug for to vinger, hvis sandheden skal flyve ordentligt:

Sandhed er som en fugl; den kan ikke flyve på en vinge. Den anden tekst skal stilles op ved siden af den første for at bringe balance og symmetri, ligesom højrevingen skal arbejde sammen med venstrevingen, så fuglen kan finde den rigtige balance og være i stand til at flyve. Sandhed har to vinger.

A.W. Tozer var præst og forfatter, tilknyttet en traditionel, evangelisk menighed.


Tozer benytter eksemplet med Jesu fristelse i ørkenen. Satan sagde, at Jesus skulle kaste sig ned fra templet, og citerede teksten fra Sl 91, at englene ville beskytte ham. Jesus svarede, ”Der står også skrevet, du skal ikke sætte Herren din Gud på prøve.” Tozer kommenterer: ”Hele sandheden ligger ikke i, ’Der står skrevet,’ men i, ’Der står skrevet,’ og ’Der står også skrevet.’”


Så det er ikke en modsigelse. Disse paradokser er i virkelighed sandhedens to vinger, to sider af samme mønt. Vi ser det i ofte i Jesu undervisning: Vi skal miste vores liv for at frelse det; en såsæd skal dø, før den kan bære frugt, og så videre.


A.J. Gordon, en baptistforstander fra det 19. århundrede, citerede den engelske præst William Lincolns kommentar:

Den eneste vej for en troende, som vil vandre i ret tro, er at huske, at sandhed altid har to sider. Hvis der er en sandhed, Helligånden har givet dig i dit hjerte, og du ikke ønsker at presse denne sandhed til ekstremisme, spørg ham, hvad mod-sandheden er, og støt dig også til den sandhed. Hvis du kun støtter dig til den ene side af sandheden, er der en fare for at presse den til kætteri. Kætteri betyder, at man selv udvælger den sandhed, man vil præsentere; det betyder ikke, at det er vranglære: kætteri og vranglære er to meget forskellige ting. Kætteri er sandhed, men sandhed fremhævet i en sådan grad, at sandheden på den anden side bliver svigtet.


E.M. Bounds, som var præst under den amerikanske borgerkrig, skrev, ”Alle Guds planer har korsets tegn på sig, og alle hans planer har død til selvet i dem.” A.W. Tozer skrev om det 20. århundrede, at ”Vi ønsker ikke korset. Vi er mere interesserede i kronen.” Dette gælder store dele af den evangelikale fløj af kirken, og især nogle af nutidens trosbevægelse, som kolporterer en sejrrig herlighedsteologi med fokus på at have tro til egen tro og at håndhæve vores rettigheder, privilegier og autoritet, idet vi er Guds børn. Klassiske trosprædikanter såsom A.B. Simpson og Andrew Murray har også fremhævet disse rettigheder, men der var en afgørende forskel: De underviste også om selvfornægtelse og korsets liv – korsteologi. Simpson skrev, ”Meget af troslivet handler om at fornægte os selv – så enkelt er det.”


Sandhed er elliptisk

Konklusionen for mig er så, at sandheden er som en ellipse. Sandhed er elliptisk.

I vores naturvidenskabelige mentalitet, forstår vi nogle gange sandhed som noget, der enten er eller ikke er. Er det sandt eller falsk? Ja eller nej.


En cirkel har ét fokuspunkt. Centrum. Men en ellipse har to fokuspunkter. I en ellipse, er der behov for begge punkter, hvis det skal give mening.


Sådan er det også med troen. For eksempel indeholder sandheden om sjælens frelse både nåde og handling. Hvis vi ønsker frelse, kan vi ikke have nåde uden tro eller tro uden handling. Sådan er det også med korset (Gud skjult i lidelser) og herlighed (Guds sejr, som er tilgængelig for os.)


Disse sandheder står i relation til hinanden. Det er både og. Ikke enten eller. Relation.

Og så vender jeg tilbage til troen. Troen som relation. Hvad tror jeg ”på”? Sandheder i relation til hinanden.


Men hvad er min tro?


Den er en relation. Mig og Gud i relation til hinanden.

7 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
Vil du læse mere? Køb en bog her.

Bækkely

Vester Vejrupvej 9, Vibæk

6740 Bramming, Denmark

©2019 by Bækkely Psykologpraksis. Proudly created with Wix.com