Søg
  • Carrie Lautrup

Hvad er tro?

Hvad er tro? Tro er grundlaget for vores håb, en overbevisning om ting, der ikke kan ses.

Hebr 11,1


Dette er så verset, som har været så problematisk. Forfatteren skriver ”Hvad er tro?” og så er svaret umiddelbart det, jeg ikke forstår. Jeg mener, at de eksempler, han giver senere i brevet fortæller os, hvad det betyder, mere end selve svaret, der bliver givet i dette vers. Men da jeg læste det i denne omgang i Biblen på hverdagsdansk, faldt jeg over noten, som refererer til verset:


Kan også oversættes ”Troen gør det, som ikke kan ses, til en synlig realitet.” Der er muligvis tale om, at en usynlig, åndelig virkelighed bliver synlig ved troen. På den måde får den usynlige tro konsekvenser i den synlige, fysiske verden som i vers 3 og 7 samt flere andre steder i kapitlet.”


Noten blæste mig faktisk lidt omkuld, så at sige. Måske er det ikke en definition, men indledningen til hele kapitlet. Måske er de få ord, som skrives efter spørgsmålet ikke et svar som sådan, men bare en appetitvækker?


Nu overvejede jeg lige et øjeblik. Hvem er det, brevet henvender sig til? Måske er der en forforståelse, jeg har misset. Jeg læser lige indledningen til brevet, og jeg finder ud af, at brevet er skrevet til kristne, der kendte de jødiske love og traditioner, måske især jøde-kristne.


Nåh – så kunne det være, at ordet ”Tro” har en særlig betydning for jøder, måske indeholder ordet en anden forståelse, end jeg har, med mine hedenske, vestlige hjerneceller. Så henvendte jeg mig til en af mine jødiske (Facebook-) venner, som har en hjemmeside med titlen ”Hebræisk for kristne”. Her skriver han en fascinerende artikel om, hvad det betyder, når Habakkuk skriver, ”Den retskafne får livet ved sin tro” (Hab 2,4).


Det hebræiske ord, som bliver oversat til ”tro” er måske bedre oversat til ”trofasthed” eller ”loyalitet”, frem for ”tro” på noget (dvs. intellektuel tilkendegivelse). Emunah hentyder til udholdenhed, troskab, og standhaftighed, til trods for det tilsyneladende, eller omstændigheder, som kan friste os til at miste modet eller tøve i vores hengivenhed. (John J. Parsens)


Også I min bibel er der en note i Habakkuks Bog ved dette skriftsted:


Eller ”trofasthed”. Det hebraiske ord har mange nuancer i området trofasthed, ærlighed, troværdighed, lydighed. Det indebærer også afhængighed af og lydighed mod God. Også på græsk bruges det samme ord for tro og trofasthed.


Da jeg læste det, begyndte det at gå op for mig, at dette lille ord, som vi bruger så tit, måske ikke betyder det, jeg – eller vi som kirke – tror, det betyder. Jeg begyndte at arbejde med nogle spørgsmål, som jeg gerne vil give dig mulighed for at grunde over nu – inden vi går videre…


Til eftertanke

Hvad er dine første tanker, set i lyset af disse forskellige beskrivelser af ordet ”tro”?

Hvis disse ordforklaringer er sande, hvad betyder det så, at tro på Jesus?

Helt ærligt … forstod du Hebr 11,1 inden du læste det her? (Og forstår du nu, hvad der står?)

33 visninger
Vil du læse mere? Køb en bog her.

Bækkely

Vester Vejrupvej 9, Vibæk

6740 Bramming, Denmark

©2019 by Bækkely Psykologpraksis. Proudly created with Wix.com