Søg
  • Carrie Lautrup

Hjemme hos Far

Men de skimtede det forud og hilste det velkommen, og de sagde det klart, at de var som udlændinge på midlertidigt ophold på denne jord. De, der taler sådan, viser, at de er på udkig efter et hjemland. Hvis de havde tænkt på det land, de oprindeligt kom fra, kunne de have vendt tilbage dertil. Men de længtes efter noget endnu bedre, nemlig det himmelske hjemland. Derfor skammer Gud sig ikke ved at blive kaldt deres Gud, og han har en evig stad parat til dem.

Hebr 11,14-16


Det her er ikke mit hjem

Vi kan alle opleve, at livet slår hårdt. Det går godt, det kører derudad. Og så pludselig – BANG! Noget sker, som vælter os omkuld. Det kan være en diagnose. En ulykke. Et menneske, som svigter dig. Og det føles så forkert. Uretfærdigt. Vi så det ikke komme. Vi forstår det ikke. Det er bare så forkert.


Det skete for Jesu disciple. Han havde forsøgt at advare dem, men de havde ikke fattet det. Den ene dag bliver de budt velkommen til Jerusalem. Et triumftog palmesøndag. Hele folket ærede Jesus og hans disciple. De viftede med palmeblade og priste Herren. Deres konge var kommet.


Og så pludselig. Jesus bliver forrådt. Soldaterne kommer. Disciplene prøver på at slå til med sværdene – og så irettesætter han dem. Næste dag råber folket, ”KORSFÆST HAM! KORSFÆST HAM!”


Og Jesus døde.


Jesus skabte forsoning mellem Gud og folket ved sit eget blod, da han blev dræbt uden for byen. 

Hebr 13,12


Jeg kan ikke forklare, hvordan det hænger sammen. Og det er mest meningsfuldt, når man taler om forfølgelser – at vi lider på grund af vores tro. At vi tager del i Jesu lidelse. Men et eller andet sted har det også betydning, når det ikke er på grund af forfølgelse, at man lider.


Når man læser disse skriftsteder sammen med dem om trosheltene i Hebr 11.

Han trøster og styrker os i alle vores trængsler, så vi kan videregive hans trøst og styrke til andre, der har det svært. Det er jo sådan, at jo mere vi lider for Kristus, des mere giver han os af sin trøst og opmuntring.

2 Kor 1,4-5


Lad os derfor samles med ham uden for lejren, selvom vi bliver hånet for det. Der findes nemlig ikke noget sted i denne verden, som kan være vores blivende hjem. Vi ser i stedet frem til vores evige hjem i den himmelske verden.

Hebr 13,13-14


Lad os på grund af, hvad Jesus har gjort, altid bringe lovprisningsofre til Gud. Lad os prise og takke Gud med vores ord.

Hebr 13,15


Mit hjemland

Men de længtes efter noget endnu bedre, nemlig det himmelske hjemland. Derfor skammer Gud sig ikke ved at blive kaldt deres Gud, og han har en evig stad parat til dem.

Hebr 11,16


Han har en evig stad parat. Jeg længes efter noget endnu bedre. Når jeg ikke kan se, at løftet bliver opfyldt. Når jeg møder trængsler.


Er du klar over, hvilket evangelium, Jesus forkyndte, da han rejste rundt i Israel? Han forkyndte Guds rige, står der i Skriften. Det står i Matt 4,23; 9,35; Luk 8,1… Han forkyndte jo ikke sin død, men han forkyndte Guds rige. Og han sagde, at vi skulle fortælle, at ”Guds rige er dig nær”, da vi forkyndte dette gode budskab (Matt 10,7).


Evangeliet er, at der er et andet hjemland. Guds rige. Det er os nær. Men det er også noget, vi ser frem til.

De skimtede det forude og hilste det velkommen, og de sagde helt klart, at de var som udlændinge på midlertidigt ophold på denne jord. . . Men de længtes efter noget endnu bedre, nemlig det himmelske hjemland. Derfor skammer Gud sig ikke ved at blive kaldt deres Gud, og han har en evig stad parat til dem.

Hebr 11,13 & 16


Dette er ikke mit hjem. Og det er derfor, at jeg kan prise ham, selv i trængslerne. Jeg forventer, at løfterne er til mig, og at jeg vil se dem opfyldt i dette liv. Men når jeg ikke ser det, stoler jeg på Herren, og på, at han har hånd om det hele. Og at det, han har lovet, findes i mit hjemland. Han lover mig så mange ting. Gud er god, og han har gode gaver til sine børn.


Og dette er ikke mit hjem.


Sådan skal I bede

Det siges, at Guds løfter er til allerede i dette liv, men også endnu ikke.

Jesus lærte os at bede:

 Bed derfor på følgende måde:

Far i Himlen.     Må du blive æret. Må dit rige bryde igennem.     Må din vilje ske på jorden,         som den sker i Himlen.

Matt 6,9-10


Vores bøn må være: ”Komme dit rige! Ske din vilje: Som i Himlen, således også på Jorden!”

Farmand! Lad os se lidt hjemmehygge her i dette fremmede land! Lad os se mere af vores hjemland her!

Men de skimtede det forud og hilste det velkommen, og de sagde det klart, at de var som udlændinge på midlertidigt ophold på denne jord.

Hebr 11,14


Så når lidelserne rammer – Når livet slår hårdt, løfter jeg blikket, og ser hen til den dag, jeg kommer hjem. Det, jeg ikke kan se. Det, som er lovet af Gud, som jeg kender og har et nært forhold til. Jeg skimter det forude og hilser det velkommen. Dette er bare midlertidigt.


Til eftertanke

Hvad betyder det for dig, at dette ikke er dit hjemland? Er det noget, du kan mærke i dit hjerte, eller er det noget, du skal arbejde med?


Når du mærker trængsler, hjælper det dig så, at tænke på, hvordan det er og bliver ”hjemme hos Far”?

36 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
Vil du læse mere? Køb en bog her.

Bækkely

Vester Vejrupvej 9, Vibæk

6740 Bramming, Denmark

©2019 by Bækkely Psykologpraksis. Proudly created with Wix.com