Søg
  • Carrie Lautrup

Abel havde et forhold til Gud

Hvad siger teksten mere om Abel?

Jeg læste 1 Mos 4,1-7 for at finde et svar. Der stod ikke meget andet end historien. ”Gud accepterede Abels offergave, men ikke Kains.”


Ok. Så går tankerne i gang. Hmm. Abel troede Gud, og derfor var han i stand til at bringe et offer. Hans offer var accepteret og bedre end Kains. Noget af det vigtigste at huske, når man studerer Bibelen, er, at man skal lade Bibelen tolke sig selv. Det betyder, at man skal finde svar på sine spørgsmål gennem det, Bibelen ellers siger om et givet emne. Ikke kun, hvad man selv kan tænke sig frem til.


Jeg husker, at Gud mange gange i Det Gamle Testamente siger, at han ikke ønsker vores ofre, men vores hjerter:

Du er ikke interesseret i slagtofre, mine brændofre formilder dig ikke. Det offer, du ønsker, er en ydmyg ånd, du længes efter at se et angrende hjerte.

Sl 51,18-19


Jeg ønsker barmhjertighed frem for slagtofre. Det er vigtigere, at I kender og adlyder mig, end at I kommer med brændofre.

Hos 6,6


Og faktisk lige inden kapitel 11, skriver forfatteren i kapitel 10 af Hebræerbrevet, vers 5-7:

Det er ikke slagtofre og afgrødeofre du ønsker, men du har givet mig et legeme. Brændofre og syndofre har du ikke behag i. Da sagde jeg: ”Se! Jeg er parat! Det står skrevet om mig i bogrullen, og jeg er kommet for at gøre din vilje.”


Men han sagde også, at vi har snydt ham ved ikke at give ofre:

Men Jeg siger, ”Synes I, det er i orden, at mennesker bedrager Gud? For det er præcis, hvad I har gjort!”

”Hvordan har vi bedraget dig?” siger I.

”Ved at fratage mig den tiende og de ofre, som tilkommer mig. I har alle bedraget mig, og derfor rammer dommen hele folket.”

Mal 3, 8-9


Hvad mener han så?


Den lille sætning, ”han var i stand til at bringe et offer,” bliver efterfulgt af sætningen, ”Gud accepterede Abels gave og viste dermed, at Abel havde et ret forhold til Gud.”


Det vil sige:

”Jeg vil ikke have jeres ofre – jeg vil have jeres hjerter”

+  ”I har snydt mig ved ikke at give ofre.”

=  Vores offer – af vores hjerter og vores viljer i lydighed mod ham skal komme ud af et ret forhold til Gud.


Kan jeg se det i historien i Første Mosebog? Det kan jeg faktisk! Se, Kain blev meget vred og bitter over, at Gud accepterede Abels offer og ikke Kains.

”Hvorfor er du vred?” Spurgte Gud. ”Hvorfor går du og kigger ned i jorden? Når du gør det gode, kan du frit se andre i øjnene.”

1 Mos 4,6-7a


Nu er det ikke “jeg-kan-finde-et-citat-i-Bibelen-sikkert", men jeg læser noget ud af denne historie, som er ret interessant:

Abel er en troshelt. Han var i stand til at bringe et offer. Tro gør ham i stand til at bringe et offer, der viser et ret forhold.


Kain havde ikke et ret forhold til Gud, og han kunne ikke bringe et offer, som behagede Gud. Han havde ikke troen, der skulle til.


Kain får at vide, at han ikke kan se andre i øjnene. Han kan ikke se Gud i øjnene. Han har ikke tillid til Gud. Det er forskellen.


Og så vender vi tilbage til et af Iver Larsens punkter: Min forståelse af teksten afhænger af min opfattelse af Gud.


Abel troede Gud. Gud accepterede Abels gave og viste dermed, at Abel havde et ret forhold til Gud.


Til eftertanke

Hvad har Gud vist dig, der er særligt i forhold til Abel som troshelt?

Er du og Gud gode venner? Eller er der noget imellem jer? Kan du se Gud i øjnene?

Tør du komme til ham med et angrende eller brudt hjerte, eller vil du hellere blive vred og bitter over det, du har oplevet?

9 visninger
Vil du læse mere? Køb en bog her.

Bækkely

Vester Vejrupvej 9, Vibæk

6740 Bramming, Denmark

©2019 by Bækkely Psykologpraksis. Proudly created with Wix.com