IMG_20190531_141113742_HDR_edited.jpg

CV

Baggrund

PRIVATPRAKTISERENDE PSYKOLOG (BÆKKELY)

January 2019 - nu

BÆKKELY PSYKOLOGPRAKSIS

Jeg tilbyder psykologisk rådgivning med udgangspunkt i den integrative model, som tager udgangspunkt i en klassisk kristent verdensanskuelse samt psykologiens forståelse af mennesket. Afhængigt af symptombilledet og i samtale med klienten, kan indsatsen fokusere symptomlindring via øvelser man selv kan gøre, kognitiv bearbejdning af lidt dybere mønstre og reaktioner, og/eller dybere bearbejdning af relationer og traumer som har påvirket hvem, mennesket nu er blevet til. Det afhænger af symptombillede og klientens ønske, hvordan vi griber lige netop det enkeltes forløb an.

UNDERVISER I PSYKOLOGI

August 2018 - nu

SYDVESTJYLLANDS EFTERSKOLE

En gang om ugen underviser jeg i valgfaget psykologi på en efterskole. Det er bare guf!

KONSULENT 

Maj 2019 - nu

SUNDHED & OMSORG, ESBJERG KOMMUNE

Projektledelse og organisationsudvikling i en central enhed i forvaltningen. Mine nuværende opgaver bærer især præg af samskabende tiltag, hvor jeg samarbejder både med lokale forretninger, kommunale tilbud, uddannelsesinstitutioner og internationale samarbejdspartnere.

HR CAMPAIGN SPECIALIST

Maj 2018 - April 2019

TOTAL A/S

Ansvarlig for implementeringen af Total årlige processer i hele Totals danske forretningsenhed. Manpower planning, Engagement, Performance, Job Evaluation.

HR PROJEKTLEDER

September 2013 - April 2018

MÆRSK OLIE & GAS

Mine opgaver har haft karakter af centralt-drevet samarbejde på tværs af afdelinger om HR-relevant udviklingsprocesser, inklusiv fælles processer, nye IT-systemer, eller nye måder at organisere os på. Derudover har jeg stået for HR-sparring  både som HR Business partner og som projektleder for tværgående forbedringsprojekter med en stor vifte af aktører. Et projekt har fx betydet en besparelse på 25 mio. kr. i IT-licenser på grund af bedre administration af vores eksterne konsulentstab.  Leder af det HR-administrative del af 2 større omorganiseringer, inkl. masseafskedigelser i 2017 hvor jeg organiserede og faciliterede konsultationsprocessen. Derudover var jeg ansvarlig for HR-integrationen i Esbjerg i forbindelse med opkøb af Mærsk Olie af Total A/S, en fransk olieselskab.

PROJEKTKOORDINATOR

Juni 2012 - September 2013

Social & Arbejdsmarked, Esbjerg Kommune

Projekt- og procesledelse. Forandringsledelse: Nyt kultur og sprogbrug skulle dyrkes. Implementering af systematik for resultatdokumentation med udgangspunkt i nye IT- systemer. Udvikling af indikatorer med udgangspunkt i individuelle målsætninger og resultater på borgerniveau. Analyse af kvantitative og kvalitative data. Præsentation af data til pædagogisk personale samt ledelse. Organisations- og ledelsesudvikling, herunder rådgivning og sparring med ledelsen og afdelingens centre.

AC KONSULENT

Januar 2007 - Februar 2012

Socialstyrelsen

Projektleder og proceskonsulent i metodeudviklingsprojekter, evaluator, undersøgelser. Kvantitative og kvalitative metoder, proceskonsulent, økonomisk styring, m.m. Medlem af task force relateret IT og statistik. Udvikling af projektledelsesværktøjer. Ansat i Udsatteenheden, Temaområde eksklusion, i hhv. team misbrug og team sindslidende, men arbejdede meget på tværs.

KONSULENT

2004 - 2007

Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte

VFC Socialt Udsatte var en selvejende institution under Socialministeriet. Jeg arbejdede i misbrugsteamet. Centrets formål var at indsamle, udvikle og formidle viden og praksiserfaring om socialt udsatte grupper og derigennem at medvirke i implementering af gode erfaringer i arbejdet over for disse grupper.

Om Mig

Uddannet psykolog med HR-erfaring klar til at støtte dig videre.

At gøre en forskel. Det er det, som betyder noget for mig. Jeg har altid været fascineret af menneskers forskelligheder, og den interesse ledte mig til at læse psykologi på universitetet. At skabe resultater sammen med dem jeg hjælper giver mig energi.


Jeg er en erfaren HR professionel, projektleder, konsulent, evaluator, dataspecialist og underviser. Derudover har jeg skrevet både bøger, hæfter og evalueringer (se her på siden eller Google mig). Jeg har en systematisk tilgang og tilbyder strategiske og kreative løsninger med fokus på resultater. Du kommer til at opleve mine gode analytiske evner koblet med naturlig varme og en ligetil personlighed.